TREVLIGT OCH INTRESSANT SEDAN 1888

Göteborgs Juristklubb är en ideell förening för yrkesverksamma, studerande och pensionerade jurister. Vi arrangerar regelbundet medlemsträffar med målet att erbjuda trevlig samvaro och intressanta föredrag på rättsliga och samhällspolitiska teman.

Föreningen


Göteborgs Juristklubb har i mer än 130 år varit en knytpunkt för yrkesverksamma, studerande och pensionerade jurister i Göteborg med omnejd.

Föreningen har enligt dess stadgar till ändamål att "bereda tillfälle till en närmare samvaro mellan jurister i Västra Götalands och Hallands län". Detta gör vi genom att flera gånger årligen arrangera intressanta föredrag på rättsliga och samhällspolitiska teman. Föredragen hålls antingen digitalt eller i samband med lunch- eller middagsträffar för föreningens medlemmar.

Vi eftersträvar bredd och variation i val av föreläsare och teman. Juridik är självklart en röd tråd, men vi bjuder regelbundet in föreläsare med andra yrkesinriktningar för att ge sin syn på teman av betydelse för rättsutvecklingen i stort. Under senare år har föreningens medlemmar sålunda kunnat lyssna till föredrag av bl.a. Alice Teodorescu och Janne Josefsson.

Föreningens medlemskrets är på liknande sätt mångfacetterad: från åklagare, brottmåls- och familjerättsadvokater; till affärsadvokater och bolagsjurister; verks- och kommunjurister; domare och notarier; samt akademiker och juriststudenter. Hos oss är alla jurister, oavsett inriktning, varmt välkomna som medlemmar.

Föreningen har en integritetspolicy. Denna kan du antingen ladda ned i PDF-format eller ta del av direkt på hemsidan.

Medlemskap

Medlemskap i Göteborgs Juristklubb är öppet för alla jurister och jur. stud. med koppling till Västra Götalands eller Hallands län. Det spelar ingen roll vilken yrkes- eller studieinriktning du har. Inte heller om du precis har börjat studera, befinner dig mitt i din yrkesverksamma karriär eller njuter av välförtjänt pension. Alla är lika varmt välkomna in i föreningen.

Den årliga medlemsavgiften uppgår för närvarande till 100 kr för studerande, notarier och pensionärer; respektive 300 kr för andra yrkesverksamma jurister än notarier. Medlemskapet ger dig möjlighet att kostnadsfritt delta vid alla föredrag som Göteborgs Juristklubb arrangerar.

När ett föredrag hålls i samband med lunch- eller middagsservering tas vanligen en särskild måltidsavgift ut för att täcka föreningens kostnader. Vi ser dock till att det alltid finns möjlighet för våra medlemmar att lyssna till föredraget utan att betala något extra utöver den årliga medlemsavgiften.

Bli medlem

Bli medlem redan idag. Det gör du genom att betala in den årliga medlemsavgiften till Göteborgs Juristklubbs plusgirokonto: 42 76 60-6. Vänligen ange ditt för- och efternamn, din e-postadress samt "årsavgift" som referens för betalningen. Vi kommer att använda din e-postadress för att skicka dig inbjudningar till medlemsträffar.

Om du föredrar att kommunicera dina kontaktuppgifter via e-post går det lika bra att skicka den relevanta informationen till klubbmästaren (klubbmastaren@juristklubben.se) efter att du har betalat årsavgiften. Det är också klubbmästaren som svarar på allehanda frågor kring medlemskap.


Styrelsen

Göteborgs Juristklubb leds av en styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en klubbmästare och två övriga ledamöter. Styrelsen tillsätts för ett år i sänder av föreningens medlemmar vid val som hålls i samband med föreningens årsmöte.
Om du vill komma i kontakt med styrelsen får du gärna skicka ett e-post till styrelsen@juristklubben.se. Alternativt kan du kontakta någon av styrelseledamöterna direkt genom att klicka på brevikonen under deras respektive profiler nedan.

ORDFÖRANDE

Dr. Robert Moldén

EU-advokat, Ness Advokatbyrå

VICE ORDFÖRANDE

Susanne Berens Olsson

Chefsjurist, Research Institutes of Sweden (RISE)

SEKRETERARE

Jeanette Jönsson

Advokat, Wistrand Advokatbyrå

KASSÖR

Filip Lidrot Malm

Advokat, Advokatfirman Lindahl

KLUBBMÄSTARE

Jean Lo

Advokat, Advokatfirman dNovo

LEDAMOT

Matilda Willaume

Justitiesekreterare, Högsta domstolen

LEDAMOT

Max Thimmig

Senior Legal Counsel, Dun & Bradstreet


Event


Årsmöte med föredrag av fri- och rättighetsjuristen Anna Rogalska Hedlund:

"Auroramålet: Sveriges första klimatmål grundat på skyddet för mänskliga rättigheter"

Dag: Tisdagen den 5 december 2023
Tid: 18.00-21.00
Anmälan: Senast måndagen den 4 december 2023 till lotta.pihl@msa.se
Anna Rogalska Hedlund är ombud i grupptalan som kallas Auroramålet (https://auroramålet.se). Hon är specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med flera års erfarenhet från Europadomstolen, EU-kommissionen och Centrum för rättvisa.
Årsmötet kommer att hållas hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Järnvågen 1, Göteborg.
Efter föredraget serveras en middagsbuffé med dryck och kaffe till en kostnad om 250 kr. Deltagandet i sig är dock kostnadsfritt för medlemmar i Göteborgs juristklubb.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter avseende föreningens verksamhet? Funderar du över medlemskapsfrågor? Eller vill du kanske lämna förslag på intressant tema eller föredragshållare för framtida medlemsträffar? Alldeles oavsett får väldigt gärna höra av dig till oss via kontaktformuläret nedan. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Namn E-post Meddelande Skicka in